سرمایه گذار حرفه ای زمستان ۹۷

سرمایه گذار حرفه ای زمستان ۹۷

دوره سرمایه گذار حرفه ای در بورس که در آکادمی پارسیان بورس برگزار می شود، دوره ای کاملا علمی و کاربردی می باشد که حاصل پژوهش و تجربه چندین ساله اساتید آکادمی پارسیان بورس در بورس ایران است و هر فرد برای حرفه ای شدن در بورس و کسب بهره مناسب باید این مطالب را آموزش دیده باشد.

این دوره شامل ۴ بخش تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، مدیریت سرمایه و رفتارشناسی بازار می باشد.